Středa, 7 června, 2023
- Reklama -aktualne

Znáte online kurzy na platformě INSTRUCTOR?

Povinná vstupní školení mezi zaměstnanci nebývají zrovna oblíbená. Naštěstí je možné je absolvovat online. Tedy v době i na místě, které zaměstnanci plně vyhovuje. A online se může i nechat otestovat.

Pravidelná povinná školení zaměstnanců nikdy nepatřila mezi aktivity, na něž by se pracovníci těšili. Řeč je o nechvalně známých školeních požární ochrany a BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Osobně neznám jediného člověka, který by je absolvoval s nadšením.

Povinná školení zaměstnanců v minulosti a dnes

Za to mohou doby, kdy se absolvovaly prezenční formou. Zaměstnanci se sešli v sále, kde si vyslechli nezáživnou přednášku, a následně byli papírovou firmou otestováni. Dnes to je jiné. Prezenční školení nahradila jeho online forma. A na některých platformách jsou zpracovány opravdu zajímavou a poutavou formou, která nejenže čas strávený školením výrazně zkracuje, ale také zaměstnanci pomáhá si dané téma dobře osvojit.

Školení BOZP a PO online – online kurzy s certifikátem

Jedněmi z těchto platforem jsou INSTRUCTOR a EDUNIO, vyvinuté a provozované společností PREVENT. Zatímco firemní vzdělávání (ve velkých firmách) je provozováno na platformě EDUNIO, vzdělávání zaměstnanců (menších firem) na platformě INSTRUCTOR. Právě tato LMS platforma (Learning Management System) nabízí jak školení BOZP, tak i požární ochrany (PO). Ve všech případech se jedná o vzdělávací kurzy s certifikátem.

Koordinátor BOZP a pracovnělékařských služeb

Škála služeb poskytovaná společností PREVENT je velmi bohatá. Co všechno firma nabízí? Mimo jiné komplexní vedení agendy bezpečnosti práce na pracovišti (BOZP a PO). Svěřit jí můžete veškerá povinná vstupní školení zaměstnanců včetně těch na vedoucích pozicích. Ale i zpracování nezbytné následné dokumentace, vyhotovování certifikátů a celkovou evidenci.

Jak často se provádí školení pro zaměstnance?

PREVENT zkrátka má (respektive může mít) dokonalý přehled o tom, který ze zaměstnanců školení již absolvoval a který nikoliv. A toho vyzve, aby tak učinil. Školení zaměstnanců o požární ochraně stejně jako BOZP se totiž netýká jen nových zaměstnanců. V pravidelných dvouletých intervalech ho musí absolvovat i ti ostatní.

Firemní e-learning

V portfoliu společnosti je i zajištění a řízení dalšího firemního online vzdělávání, tzv. firemní e-learning. Platforma INSTRUCTOR spolu se zmíněnými online školeními BOZP a PO nabízí i online kurzy první pomoci a profesní školení řidičů pro menší firmy. V nabídce ale jsou i další online kurzy věnované ergonomii, BOZP na Home office, GDPR a dalším tématům. Vhodná je spíše pro firmy s menším počtem zaměstnanců. Pro e-learning velkých firem je vhodnější platforma EDUNIO.

Audity, poradenství, školení

Společnost PREVENT nabízí i další služby, jako jsou audity, poradenství a různá školení. V oblasti pracovnělékařských služeb zase zajišťuje komplexní pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců dle legislativních požadavků.  

pr článek

Další články autora